Persondata Politik

Ved brug af Betstrives hjemmeside

1. Indledning

1.1  I det følgende kan du læse Spudo ApS’ (herefter benævnt ”Betstrive”) politik for behandling af de personoplysninger, du afgiver, når du færdes på Betstrives hjemmeside, tilmelder dig vores ny- hedstjenester (elektronisk post) eller opretter dig som bruger.

1.2  Når du færdes på Betstrives hjemmeside eller tilmelder dig Betstrives nyhedstjenester eller opret- ter dig som bruger, er vilkårene i denne persondatapolitik gældende. Når du færdes på hjemmesi- den er Betstrives cookiepolitik desuden gældende. Hvis ikke du kan acceptere nedenstående vilkår, bedes du undlade at benytte Betstrives hjemmeside, nyhedstjenester eller oprette dig som bruger.

1.3  Betstrive værner om dine personoplysninger, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af de personoplysninger, vi modtager fra dig.

1.4  Betstrive betragtes som dataansvarlig i henhold til den gældende persondatalovgivning. Nedenfor finder du alle nødvendige kontaktoplysninger:

Spudo ApS
CVR. nr. 40 15 65 18
Ladegårdsgade 4, 1 sal
9000 Aalborg

2. Betstrives indsamling af dine personoplysninger

2.1 Betstrives behandling af dine personoplysninger lever op de til enhver tid gældende krav, herunder sikkerhedskrav, der følger af persondatalovgivningen samt de dertil hørende bekendtgørelser. Bet- strive gennemgår jævnligt de registrerede personoplysninger og sletter de oplysninger, der ikke længere er relevante at behandle. Det samme gælder personoplysninger, som en bruger ønsker slettet, og som Betstrive kke længere har noget grundlag for at behandle.

2.2 Når du benytter dig af vores hjemmeside, tilmelder dig vores nyhedstjenester eller opretter dig som bruger forudsætter det, at du afgiver visse personoplysninger. Dette er nødvendigt af hensyn til at kunne bruge hjemmesidens fulde funktionalitet, at kunne sende dig de relevante nyheds- breve mv. samt at stille tjenesterne til rådighed for dig. Betstrive indsamler og registrerer derfor de personoplysninger, du afgiver på Betstrive hjemmeside i forbindelse med din brug af hjemmesiden, din tilmelding til vores nyhedstjenester eller når du opretter dig som bruger.

3. Hvilke oplysninger indsamles?

3.1  Når du besøger vores hjemmeside, indsamles følgende oplysninger om dig:

• Hvilke sider du har kigget på og hvornår – dit ”elektroniske spor”,
• hvilken browser du bruger
• hvilken ip-adresse du har, samt
• eventuelt hvilket brugernavn du har.

3.2
 Ovennævnte oplysninger indhentes ved hjælp af cookies, og der henvises derfor til den gældende cookiepolitik, som indeholder en nærmere beskrivelse af vilkårene for indhentelse, opbevaring, videregivelse og sletning af ovennævnte oplysninger. Du kan altid finde cookiepolitikken frit til- gængeligt på Betstrives hjemmeside, og du bliver endvidere bedt om at acceptere vores cookiepolitik, når du klikker dig ind på vores hjemmeside.

3.3
 For at kunne levere vores nyhedstjenester til dig, behandler Betstrive ligeledes følgende personoplysninger om dig:
Kontaktoplysninger:
– Brugernavn
– E-mailadresse
– Telefon nummer3.4  Når du opretter dig som bruger, indhenter vi følgende oplysninger om dig:
– Brugernavn
– E-mailadresse
– Telefon nummer
– Profilbillede3.5 Hvis du logger ind via din facebookprofil, indsamler Betstrive følgende personoplysninger om dig fra din facebookprofil:

– Navn
– Aldersgruppe
– Fødselsdagsdato
– Køn
– Coverbillede
– Sprog
– Dit Facebook-id
– Om du er verificeret på Facebook
– Et link til din tidslinje (giver ikke adgang til oplysningerne herpå)


4. Formålet med indsamlingen og opbevaringsperiode

4.1  Betstrive indsamler dine kontaktoplysninger i forbindelse med tilmelding til vores nyhedstjenester for at kunne gennemføre din tilmelding og levere relevante nyhedsbreve, direkte markedsføring via e-mail, targeting banners, på sociale medier som Snapchat, Instagram, Facebook og tilsvarende sociale medier og SMS-tjenester til dig.

4.2  Personoplysningerne behandles med henblik på at fremsende elektronisk post til dig, herunder ny- hedsbreve og anden relevant markedsføring.

4.3
 Når du opretter dig som bruger, indsamles dine kontaktoplysninger for at kunne stille de tjenester/funktioner til rådighed, som Betstrive tilbyder.

4.4
 Formålet med at indsamle personoplysninger fra din facebookprofil er, at kunne verificere dine brugeroplysninger samt for at kunne oprette en profil til Bestrive på baggrund af disse oplysninger.

Derudover er formålet at kunne målrette Bestrives markedsføring til dig ud fra de oplysninger, vi indsamler om dig.

4.5 Betstrive opbevarer kun dine personoplysninger, så længe dette er nødvendigt til opfyldelse af de ovennævnte formål. Det vil sige, at vi opbevarer ovennævnte personoplysninger, så længe du fort- sat er tilmeldt Betstrives nyhedstjenester eller oprettet som bruger. Hvis du framelder dig denne/disse tjeneste(r) igen, sletter Betstrive dine personoplysninger inden for 30 dage.

5. Vidergivelse af dine personoplysninger

5.1  Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand, medmindre dette er krævet i henhold til gældende lovgivning eller fastslået ved dom.

5.2  I forhold til sletning og videregivelse af de personoplysninger, du afgiver i forbindelse med din fær- den på hjemmesiden, henvises der til cookiepolitikken.

6. Brug af databehandlere

6.1 Ovennævnte personoplysningerne overlades til de databehandlere, som er tilknyttet Betstrive. Databehandlerne behandler alene personoplysningerne efter instruks fra Betstrive og således også kun til de specifikke formål, der er oplyst i denne politik. Databehandlerne er desuden underlagt samme forpligtigelse til beskyttelse af personoplysningerne som Betstrive selv.

7. Sikkerhed omkring dine personoplysninger

7.1  Betstrive behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, fortabelse eller forringelse, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

7.2  Der tages back-up dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls.

8. Ret til indsigt i dine personoplysninger, mulighed for sletning og klageadgang

8.1 Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Betstrive behandler om dig, og hvad grundlaget er herfor, ligesom du har ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie. Du har desuden ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Du kan rette henvendelse til Betstrive ved at skrive til denne e-mailadresse: administration@spudo.com. Derudover har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

8.2  I forhold til det/de samtykke(r) du har givet Betstrive i forbindelse med din tilmelding til nyhedstjenesten eller i forbindelse med din oprettelse som bruger, kan du altid tilbagekalde dette/disse pr. mail eller ved afmeldingslinket i nyhedsbrevene.

8.3  Hvis du har spørgsmål i forhold til vores behandling af dine personoplysninger, er du også meget velkommen til at kontakte Betstrive på ovennævnte mailadresse.
  • Dashboard
  • Sidebets
  • Create tip
  • Analysis
  • Menu
0
0
Shop