Create an Account

or Login

Brugervilkår

1. Generelt

1.1 Betstrive er en digital platform udviklet og udbydes af Spudo ApS, CVR-nr. 40 15 65 18 (herefter benævnt ”Bestrive”), som har til formål at formidle tips til betting/odds, spilforslag, spilanalyser, spilturnering m.v. Derudover giver Bestrive dig mulighed for at spille (herefter benævnt ”Spil/Spille”) på et bredt udvalg af sportskampe, hvor du kan gøre brug af de tjenester, der er stillet til rådighed på Bestrive.

1.2 Du har endvidere mulighed for selv at tilføje tips og analyser til brugerne på Bestrive og dermed optjene credits som du kan bruge i Betstrives webshop.

2. En person er lig med én bruger

2.1 Det er gratis at oprette dig som bruger på Betstrive.

2.2 Bestrives Spil kræver ikke spillemyndighedens tilladelse, da der ikke skal betales for din indsats ved Spil, jf. Spillelovens § 3, stk. 2. Spil er derfor gratis, og din indsats sker alene for virtuelle vederlags- frie point (Betcoins), som ikke repræsenterer nogen økonomisk værdi, jf. afsnit 3.

2.3 Du skal være fyldt 18 år.

2.4 En person må kun oprette én brugerprofil. Profilen er personlig, og du må ikke oprettelse eller anvende en profil i en andens navn.

2.5 Det er ikke tilladt at anvende scripts eller automatiserede programmer til at indsamle point og/el- ler opnå yderligere statistikker i et Spil. Såfremt Bestrive måtte konstatere noget sådant, er Bestrive berettiget til straks at slette din profil og dine point. Såfremt du har opnået gevinster eller værdier ved automatiserede systemer m.v., er Bestrive berettiget til at kræve erstatning hos dig.

2.6 Selvom vores Spil sker uden økonomisk indsats, gør Bestrives dig opmærksom på, at vores Spil alligevel kan føre til afhængighed (ludomani).

3. Vilkår for Betcoins & Credits

3.1 Du kan ikke købe yderligere Betcoins hos Bestrive, idet du har ubegrænsede Betcoins.

3.2 Du kan ikke få udbetalt dine Betcoins eller på anden måde få dem vekslet til kontanter.

3.3 Du kan anvende dine Credits i vores webshop. Forbrugeraftalelovens fortrydelsesregler gælder i den forbindelse.

3.4 Din fortrydelsesret er betinget af, at du senest 14 dage regnet fra købstidspunktet afgiver utvetydig erklæring til Bestrive herom. Fristen forlænges til førstkommende hverdag, hvis udløbet af de 14 dage sker på en lørdag, søndag eller helligdag.

3.5 Såfremt du fortryder dit køb, vil Bestrive overføre de anvendte Credits til din konto senest 14 dage efter, at du har fortrudt dit køb.

3.6 Ved levering af software, herunder blandt andet skins, CSGO keys og tilsvarende, henvises til fortrydelsesreglerne i forbrugeraftalelovens § 18, stk. 2.

4. Betstrives Ansvar

4.1 Betstrive er alene en formidler, jf. e-handelslovens § 14, og påtager sig intet ansvar derudover. Brugen af Bestrive sker derfor på eget ansvar.

.2 Bestrive kan ikke gøres ansvarlig – herunder erstatningsansvarlig – i nogen som helst henseende ved din anvendelse af analyser, spilforslag, tips, tourneringer eller andre tjenester stillet til rådighed på Bestrive.

4.3 Bestrive gør særligt opmærksom på, at såfremt du anvender de på Bestrive angivne spilforslag m.v. uden for Bestrive, så kan der være en betydelig økonomisk risiko for, at en eventuel økonomisk spilindsats vil blive tabt.

4.4 Ved accept af disse brugerbetingelser, accepterer du derfor risikoen – herunder risikoen ved at lide økonomiske tab – ved at anvende indholdet på Bestrive uden for Bestrive.

5. Markedsføring

5.1 Bestrive markedsfører affiliate-partnere ved affiliate-links. Alle Bestrives affiliate-links er markeret som reklame.

5.2 Bestrive opfordrer dig til at læse affiliate-partneres vilkår, herunder brugerbetingelser, handelsbetingelser, cookiepolitik, persondatapolitik samt andre tilsvarende politikker.

5.3 Affiliate-partnere er typisk indehavere af online kasinoer og tilsvarende online spilletjenester. Be- strive opfordrer dig til at orientere dig om gevinstchancer, gennemspilskrav ved tilbud om bonus samt alle de vilkår og betingelser, der er tilknyttet Affiliate-partnerens spil og tjenesteydelser.

6. Sprogbrug og adfærd

6.1 Uanstændigt, fornærmende, vulgært, nedværdigende eller krænkende sprogbrug er ikke tilladt.

6.2 Det er forbudt at drive hetz mod andre grupper og personer samt at opfordre hertil.

6.3 Det er forbudt at uploade krænkende materiale, materiale der ophavsretligt tilhører tredjemand eller materiale, der er voldeligt eller pornografisk.

6.4 Bestrive må ikke anvendes til markedsføring og/eller som handelsplatform vedrørende køb og salg af varer eller tjenesteydelser.

6.5 Oprettelse af mere end én profil pr. person er ikke tilladt

6.6 Enhver adfærd der af Bestrive vurderes som strafbar, vil blive anmeldt til politiet.

7. Misligholdelse

7.1 Ved enhver misligholdelse af nærværende brugerbetingelser, er Betstrive berettiget til at suspen- dere, deaktivere eller slette din brugerkonto uden yderligere varsel. Som misligholdelse anses – men ikke udtømmende – en overtræde af punkt 6.

8. Misligholdelse

Spudo ApS
Ladegårdsgade 4, 1
9000 Aalborg
CVR-nr. 40156518
E-mailadresse: info@spudo.com
9. Klager

9.1 Ønsker du at klage over Bestrive, kan du sende en klage til: Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2 8800 Viborg

9.2 Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus: https://kpo.naevne- neshus.dk/

9.3 Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform.

9.4 Platformen findes her: http://ec.europa.eu/odr. Angiver du en klage her, skal du oplyse vores E-mail adresse: info@spudo.com

  • Dashboard
  • Sidebets
  • Create tip
  • Analysis
  • Menu
0
0
Shop